Radyoloji

Günümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla mevcut radyoloji işlemlerini yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi birimidir. Radyoloji Bölümümüz, doğru tanıya, her hastaya en düşük riskli ve en hızlı en uygun yöntemin özenle seçilmesi ve uygulanmasıyla varılacağına inanmaktadır.

Radyoloji Bölümümüzde Hastalıkların Tanısı ve İzlenmesinde Kullandığımız Tıbbi Görüntüleme Cihazlarımız Şunlardır:

  • Çok detektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT)
  • Günümüzün teknolojisi modern açık MR
  • Konvansiyonel Röntgen
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
    Tüm ultrasonografi, Doppler incelemeleri yapılmaktadır.