Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları; bakteri, virüs, mantar veya parazit gibi mikroorganizmaların vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşturduğu enfeksiyonlar ile ilgilenmektedir. Ateş ile seyreden her hastalığın ayırıcı tanısını yapar. Bunu yaparken mikrobiyolojik tanı yöntemlerini kullanır.

Bölümde uygulanan tedaviler:

Lomber Ponksiyon
Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
Elisa Testleri
Hepatit (kronik) Tanı ve Tedavi