Dahiliye - İç Hastalıkları

İç Hastalıkları Polikliniği, ilgilendiği alanın da geniş olması sebebiyle hastalara sistematik olarak bir bütün dahilinde bakar. Bu yüzden hastaların genellikle ilk başvuru yaptığı bölümdür. iç Hastalıkları Uzmanı teşhisini koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiren durumlarda diğer branşlara da sevk edebilir.

Dahiliye Polikliniğinde şeker hastalığı, hipertansiyon, kansızlık (anemi), karaciğer hastalıkları ve daha birçok uzun dönemli sistematik hastalıkların teşhis ve tedavileri ile düzenli takipleri yapılmaktadır. Hastanemiz bünyesinde Dahiliye Hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılan laboratuvar testleri imkanıda mevcuttur.

• Diyabet (Şeker Hastalığı)
• Hipertansiyon
• Anemi ( Kansızlık)
• Tiroid (Guatr) Hastalıkları
• Mide Barsak Hastalıkları (Hazım Yolları Şikayetleri)
• Kolestrol Yüksekliği
• Romatizmal Hastalıklar
• Böbrek Hastalıkları
• Allerjik Hastalıklar